‘De Wilde Stad’ shows animals in Amsterdam as “urban legends”

‘De Wilde Stad’ toont dieren in Amsterdam als “urban legends”

‘De Wilde Stad’ toont dieren in Amsterdam als “urban legends” Stadsecoloog Geert Timmermans was een van de adviseurs van de nieuwe bioscoopfilm De Wilde Stad over de natuur in de hoofdstad. Hoe verhoudt de film zich tot de natuur in Amsterdam? ‘Onoplettende duiven...